Your cart is currently empty.

Política de privacitat

En compliment del que estableix la LOPD 'Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre', de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades als fitxers titularitat de VITALI PIZZA SL., amb la finalitat de gestionar, administrar i mantenir els serveis prestats i / o contractats, així com per mantenir-lo informat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre qüestions relatives a l'activitat de la Companyia i els seus serveis.
Vostè pot exercir, en qualsevol moment, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant correu electrònic.

Termes i Condicions de compra

LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ PRESENTADES A CONTINUACIÓ S'APLIQUEN A CADASCUNA DE les transaccions comercials EFECTUADES A LA NOSTRA BOTIGA VIRTUAL, WWW.VITALIPIZZA.COM D'ARA EL VENEDOR. SI DESITJA CONÈIXER MÉS INFORMACIÓ SOBRE EL VENEDOR I LA POLÍTICA DE PRIVACITAT CONSULTEU l'avís legal SITUAT AL PEU DE CADA PÀGINA D'AQUESTA BOTIGA.
ABANS DE REALITZAR UNA COMANDA, SI US PLAU LLEGIU ATENTAMENT AQUESTES CONDICIONS DE COMPRA I LA NOSTRA POLÍTICA DE PRIVACITAT.
NO REALITZI CAP COMANDA SI NO ESTÀ VOSTÈ D’ACORD AMB TOTES LES CONDICIONS DE COMPRA I POLÍTICA DE PRIVACITAT.

1. IDENTIFICACIÓN
EL VENEDOR ÉS UNA UNITAT DE NEGOCI QUE PERTANY A VITALI PIZZA S, PROVEÏDA DE CIF / NIF B-64.472.582, DOMICILIADA AL C / Paris, 109 baixos. POT DIRIGIR A DOMICILI SOCIAL O PER E-MAIL SI DESITJA QUALSEVOL ALTRA INFORMACIÓ.

2. ACTIVIDAD
EL VENEDOR ES DEDICA A LA VENDA DE PIZZES I / O ALTRES PRODUCTES RELACIONATS.
SISTEMA DE VENDA
PARA REALITZAR UNA COMPRA, L'USUARI POT TRIAR ENTRE DIVERSES FORMES DE FER-NOS ARRIBAR LA SEVA COMANDA:
INTERNET: A TRAVÉS DEL «CISTELL DE LA COMPRA»
TELEFÒNICAMENT: AL TELÈFON D'ATENCIÓ AL CLIENT DE CADA UN DELS NOSTRES CENTRES .

3. IMPOSTOS APLICABLES
EL IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT (IVA) (O QUAL SIGUI PROCEDENT APLICAR) AQUESTA INCLÒS EN ELS PREUS DELS PRODUCTES EXPOSATS A LA PÀGINA WEB DEL VENEDOR. AIXÒ INCLOU A les COMPRES QUE VAGIN A SER ENTREGADES DINS DEL TERRITORI DE QUALSEVOL DELS ESTATS MEMBRES DE LA UNIÓ EUROPEA.

4. FORMA DE PAGO
AL FORMULAR LA COMANDA, EL CLIENT ABONARÀ LES COMPRES QUE REALITZI: CONTRA-REEMBORSAMENT EN EFECTIU, AMB TARGETA O AMB ALTRES MITJANS ANÀLEGS. EN DETERMINATS CASOS I PER PREVENIR POSSIBLES FRAUS, EL VENEDOR ES RESERVA LA POSSIBILITAT DE SOL·LICITAR A UN CLIENT UNA FORMA DE PAGAMENT CONCRETA EN EL CAS QUE NO S'ACREDITI FEFAENTMENT LA IDENTITAT DEL COMPRADOR O EN CAS QUE LES CONDICIONS DE LA VENDA EL PRECISIN.

5. FORMA, DESPESES I TERMINI D'ENVÍO
EL CLIENT HA TENIR EN COMPTE QUE, QUAN SELECCIONI COM A FORMA D'ENVIAMENT: A DOMICILI, L'HORA DE LLIURAMENT VARIA EN FUNCIÓ DE LA CÀRREGA DE TREBALL I LA DISTÀNCIA AL PUNT DE DESTINACIÓ.
EL VENEDOR ENVIA LES COMANDES ALS SEUS CLIENTS A TRAVÉS D'UN SERVEI DE TRANSPORT AMB MOTORISTES PROPIS.,
ELS TERMINIS DE TRANSPORT ES PODEN VEURE ALTERATS PER INCIDÈNCIES EXTRAORDINÀRIES EN ELS MOTORISTES I PER QUALSEVOL ALTRES DIFICULTATS.

6. DRETS DEL COMPRADOR I POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS.
EL VENEDOR GARANTEIX ALS SEUS CLIENTS LA POSSIBILITAT DE ANUL·LAR LA SEVA COMANDA EN QUALSEVOL MOMENT, SENSE CAP COST SEMPRE QUE L'ANUL·LACIÓ ES COMUNIQUI ABANS QUE LA COMANDA HAGI ESTAT MANAT A LA ZONA D'ELABORACIÓ.
EL CLIENT NO PODRÀ RETORNAR EL PRODUCTE QUE HAGI COMPRAT UN COP LLIURAT LA COMANDA. SI UN PRODUCTE DIFERENT A SOL·LICITAT PEL CLIENT FORA LLIURAT PER ERROR DEL VENEDOR, AQUEST LI SERÀ RETIRAT I SE LI LLIURARÀ EL PRODUCTE CORRECTE SENSE CAP CÀRREC ADDICIONAL PER AL COMPRADOR.
PER A QUALSEVOL INCIDÈNCIA RELACIONADA AMB LA DEVOLUCIÓ PRODUCTES DE LA NOSTRA BOTIGA POT CONTACTAR AMB NOSALTRES AL TELÈFON DEL CENTRE DE LA ZONA QUE OCUPA DE LES SEVES COMANDES.

7. CONTENIDOS I INFORMACIÓ SUBMINISTRADA AL WEBSITE
EL VENEDOR ES RESERVA EL DRET DE CANVIAR EN QUALSEVOL MOMENT L'OFERTA COMERCIAL PRESENTADA A LA WEBSITE (MODIFICACIONS SOBRE PRODUCTES, PREUS, PROMOCIONS I ALTRES CONDICIONS COMERCIALS I DE SERVEI). LA INFORMACIÓ A LA WEBSITE OFERTA PEL VENEDOR ÉS VERAZ. EN EL CAS QUE EN ALGUN MOMENT ES PRODUÍS ALGUN ERROR TIPOGRÀFIC, SERIA ALIÈ A LA VOLUNTAT DEL VENEDOR, I PROCEDIRIA IMMEDIATAMENT AL SEU CORRECCIÓ. SI DIT ERROR TIPOGRÀFIC EXISTÍS EN ALGUN DELS PREUS MOSTRATS I EL CLIENT HAGUÉS PRES UNA DECISIÓ DE COMPRA BASADA EN DIT ERROR, EL VENEDOR LI COMUNICARÀ AL CLIENT DIT ERROR I AQUEST TINDRÀ DRET A RESCINDIR SEVA COMPRA SENSE CAP COST PER LA SEVA BANDA.
ELS CONTIGUTS DEL LLOC WEB DEL VENEDOR PODRIEN, EN OCASIONS, MOSTRAR INFORMACIÓ PROVISIONAL SOBRE ALGUNS PRODUCTES. EN EL CAS QUE LA INFORMACIÓ FACILITADA NO CORRESPONGUÉS AMB LES CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE, EL CLIENT TINDRÀ DRET A RESCINDIR SEVA COMPRA SENSE CAP COST PER LA SEVA BANDA.

8. OBLIGACIONS DEL CLIENT
EL CLIENT ES COMPROMET A FACILITAR INFORMACIÓ VERAZ A LES DADES SOL·LICITADES ALS FORMULARIS DE REGISTRE D'USUARI O DE REALITZACIÓ DE LA COMANDA, I A MANTENIR-ACTUALITZATS EN TOT MOMENT.
EL CLIENT ES COMPROMET A ACCEPTAR TOTES LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ ENTENENT QUE RECULLEN LA MILLOR VOLUNTAT DE SERVEI POSSIBLE PER AL TIPUS D'ACTIVITAT QUE DESENVOLUPA EL VENEDOR.
AIXÍ MATEIX, ES COMPROMET A GUARDAR DE FORMA CONFIDENCIAL I AMB LA MÀXIMA DILIGÈNCIA SEUS CLAUS D'ACCÉS PERSONAL AL NOSTRE LLOC WEB.
EL CLIENT ES COMPROMET A POSSIBILITAR L'ENTREGA FACILITANT UNA DIRECCIÓ A LA QUE PUGUI SER LLIURAT LA COMANDA SOL·LICITAT I DINS DE L'HORARI HABITUAL DE LLIURAMENT DELS NOSTRES CENTRES QUE HAURÀ CONSULTAR EN CADA BOTIGA. EN CAS D'INCOMPLIMENT PER PART DEL CLIENT D'AQUESTA OBLIGACIÓ, EL VENEDOR NO TINDRÀ CAP RESPONSABILITAT SOBRE EL RETARD O INCAPACITAT D'ENTREGA DE LA COMANDA SOL·LICITAT PEL CLIENT.

9. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENTELAS COMPRAVENDES REALITZADES AMB EL VENEDOR ES SOTMETEN A LA LEGISLACIÓ D'ESPANYA. EN CAS DE QUALSEVOL CONFLICTE O DISCREPÀNCIA, EL FUR APLICABLE SERÀ EL DELS JUTJATS O TRIBUNALS DEL COMPRADOR.

Comandes Whatsapp - Vitali Pizza - Home delivery - Lliurament i repartiment de pizzes a domicili a Barcelona Pedidos Whatsapp